Kumpulan Teks Naskah Khutbah Bagus Bahasa Jawa

Yang butuh contoh khutbah dalam bahasa jawa ini daftarnya contohnyA:
 1. Kewajiban Bayar Zakat-Khutbah Bahasa Jawa
 2. Akibat Ninggalaken Kuwajiban Zakat-Khutbah Basa Jawa
 3. Sampurnaning Masjid, Usaha Makmuraken Kuwajiban Tiyang Taqwa
 4. Syukur Kanthi Shalat lan Qurban-Khutbah Shalat Idul Adha 1435 H-Bahasa Jawa
 5. Mujudaken Pasedherekan - Khutbah Bahasa Jawa
 6. Njagi Fitrahing Qalbu - Khutbah Shalat Idul Fitri Basa Jawa
 7. Nggayuh Lailatul Qadar-Ibadah Sewu Wulan-Khutbah Bahasa Jawa
 8. Puasa Lahir Batin -Khutbah Bahasa Jawa
 9. Demokrasi Midherek Syari'at Islam
 10. Syukur Utawi Kufur Dhateng Kanugrahanipun Allah, Khutbah Bahasa Jawa
 11. Infaq fi Sabilillah, Margi Merkoleh Kabegjan Khutbah Bahasa Jawa
 12. Khutbah Kedua Tiap Jum'at
 13. Nuladhani Sifat-Sifat Wajibing Rasulullah SAW, Khutbah Bahasa Jawa
 14. Maulid Nabi Muhammad SAW, Lahiripun Juru Penerang, Khutbah Bahasa Jawa
 15. Mengeti Hari Pahlawan 10 November 2013
 16. Jaga Kehormatane Wong Islam, Khutbah Bahasa Jawa
 17. Akhirat Gesang Ingkang Sak Nyatane, Khutbah Bahasa Jawa
 18. Hikmah Ibadah Qurban, Khutbah Basa Jawa
 19. Usaha Nyegah Faham Komunis, Khutbah Bahasa Jawa
 20. Mujudaken Masyarakat Beragama, Khutbah Bahasa Jawa
 21. Ashoring Manungsa, Khutbah Bahasa Jawa
 22. Kamardikaning Diri Tumuju Jayaning Negari Khutbah Idul Fitri Bahasa Jawa
 23. Mangayubagyo Nuzulul Qur'an
 24. Barakah Saking Langit lan Bumi
 25. Agama kang Jejeg
 26. Ngiyataken Iman Kanthi Amal Shalih
 27. Makmuraken Masjid
 28. Pilkada Minangka Wujud Demokrasi Langsung
 29. Mujudaken Sehat Lahir lan Batin
 30. Misuwuring Manungsa Ingkang Taqwa
 31. Hidayah Allah
 32. Gangsal Wasiyat Rasul
 33. Bahaya Tumindak Syirik
 34. Pengembangan Zakat
 35. Aweh Ngapura Nalika Kuwasa Males
 36. Shalat nanging dereng shalat