Contoh Doa Acara Bimtek

Ya Allah, ya Rahman pencurah segala kasih bagi sekalian alam, ditangan-Mu segala puji, maka hanya kepada-Mu kami mengucapkan pujian dan menumpahkan rasa syukur. Disebagian kecil dari kenikmatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat mengikuti kegiatan pembukaan yang akan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis Pengelola Arsip di majlis yang mulia ini, semoga tercatat sebagai bagian dari amal ibadah kami kepada-Mu.

Ya Allah, berilah kepada kami semangat juang dan kesabaran untuk mengikuti kegiatan ini hingga paripurna. Berilah kepada kami kemudahan dan kepahaman untuk menggali keluasan dan kesempurnaan ilmu-Mu, Tanamkan dalam diri kami cinta terhadap ilmu yang karenanya kami akan memiliki kecakapan dalam berfikir, ketrampilan dalam berkarya, kebijakan dalam bertindak.

Dan nantinya, kami selalu memohon kehadirat-Mu untuk dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang kami miliki dalam bentuk amaliyah, menghimpun dan mengelola arsip secara akurat seiring dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Karena itu ya Allah hiasilah hati dan pikiran kami dengan nur hidayah-Mu. Kami yakin dengan petunjuk-Mu, dengan kekuasaan-Mu dan karena Maha Besar-Mu jua, kami akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya.

Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, dan janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup bagi kami memikulnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar itu kelihatan benar dan berilah petunjuk serta kekuatan kepada kami untuk melakukannya dan tunjukkanlah kepada kami jalan yang salah itu salah dan berilah kepada kami kemampuan untuk menghindarinya.

Ya Allah, ya ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami, orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami, kabulkanlah permohonan kami ini, amiin.